Welke behandeling past bij u ?

Wij bieden zorg in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ voor een breed scala aan psychische klachten.
Generalistische Basis GGZ: psychologische hulp voor lichte tot matige psychische klachten. De duur van deze behandeling is kort tot middellang, 5 tot 12 sessies van 45 minuten
De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.
Samen met uw behandelaar bespreekt u welke behandeling passend is voor u.

Behandelvormen

E-Health
Online behandelen, ook wel e-health genoemd, staat voor zorg via het internet. Wij bieden educatie, dagboeken, oefeningen en complete modules aan binnen uw eigen Ruich GGZ Portal. Samen met uw behandelaar bespreekt u welk specifiek aanbod er voor u is en hoe dit in uw behandeling kan passen. Uw behandelaar zet vervolgens alles klaar in uw eigen portal waarna u zelf thuis aan de slag kunt.
Psycho-educatie
Nadat een diagnose gesteld is krijgt u informatie toegestuurd over uw aandoening. Dit zijn folders en vaak ook filmpjes. Belangrijk is dat u goed weet wat uw aandoening inhoudt. Op die manier kunt u zelf al veel doen in het herkennen en aanpakken van uw klachten.
Groepsbehandeling
Onze groepsbehandelingen bieden een veilige omgeving waar u gezamenlijk kunt oefenen met nieuwe of moeilijke dingen. Door uw ervaringenen te delen met de andere deelnemers in de groep, ontstaat een gevoel van verbondenheid dat helpt bij uw herstel. De groepen bestaan uit 8 tot 12 deelnemers en worden begeleid door 2 behandelaren.
Exposure
Exposuretherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij u wordt blootgesteld aan uw angsten, en deze aan gaat. Er zijn veel verschillende vormen van exposure therapie, met verschillende doelen. Vaak wordt exposure therapie ingezet bij angstklachten,
EMDR
EMDR is een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma’s. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij een EMDR behandeling helpt de behandelaar u om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. U vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die u erbij voelt worden minder sterk. Dat kan uitkomst bieden bij (langdurige) klachten als gevolg van een trauma.
Medicamenteuze behandeling
Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. Soms geven je psychische klachten zoveel problemen dat medicijnen eerst nodig zijn voordat de psychologische behandeling kan starten of effect kan hebben. Meestal worden zowel medicatie als de therapie gelijktijdig gestart.
Psychotherapie
Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en behandelaar centraal staan. Psychitherapie omvat allerlei therapievormen die een psychotherapeut kan inzetten voor de behandeling van psychische klachten. Een psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u anders naar uw problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van veerkracht, waardoor u beter met problemen om leert gaan.
Schematherapie
Schematherapie heeft als doel om ingesleten patronen, die niet voor u werken, te doorbreken. Het wordt toegepast bij onder meer persoonlijkheidsstoornissen en depressieve stoornissen.
CGT Cognitieve gedragtstherapie
CGT is een actieve en doelgerichte behandeling. U gaat samen met uw behandelaar uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken. Deze therapie werkt goed bij veel psychische problemen. Via oefeningen leert u anders te denken en te doen. Dit vermindert de klachten. Ook krijgt u handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt. CGT is vooral gericht op het hier en nu.