Privacy

RUICH mentale gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in dat uw behandelaar niet met anderen mag praten over wat er met u is besproken.
RUICH geeft nooit informatie over u door aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Een uitzondering daarop zijn de minimale gegevens die wij moeten verstrekken om de zorg voor u betaald te krijgen.
Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk dan onze privacyverklaring.