Kosten

Hier vindt u informatie over de kosten van uw behandeling en met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben.

Hoeveel kost uw behandeling ?
Uw behandeling bij RUICH wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. De zorg die wij leveren, telt mee voor het verplichte eigen risico. Dit eigen risico wordt meteen vanaf de intake aangesproken. In de meeste gevallen zullen de kosten van de intake uw eigen risisico grotendeels of geheel overschrijden.

Als u zich aanmeldt bij de RUICH is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoelang de behandeling gaat duren. Vooraf is daarom meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten.
Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel (de zorgprestatie) van de behandeling is door de overheid een maximale tarief bepaald.
  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk
In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximale tarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Als u de tarievenzoeker gebruikt, maak dan de volgende keuzes:
  • Setting – Wij leveren zorg binnen Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair en Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
  • Beroepscategorie - Binnen ons team zijn (bijna) alle beroepscategorieën vertegenwoordigd
  • Consulttype - Uw behandeling start altijd met het consult type diagnostiek en zal daarna overgaan naar behandeling
  • Tijdsduur – De duur van de gesprekken is afhankelijk van uw hulpvraag
Vergoeding uit de basis verzekering
Uw behandeling bij RUICH wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Ruich Mentale zorg heeft met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. U betaald dus alleen uw eigen risico.
Met wie hebben wij een contract?
Bekijk met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben afgesloten.
De contracten zijn jaarcontracten, dit kan betekenen dat we per 1 januari 2024 weer andere afspraken hebben gemaakt kunnen hebben dan het voorgaande jaar. Ook als niet verzekerd bent bij een van onze contractpartners, komt u ook in aanmerking voor vergoeding. Dit is echter altijd een veel lager percentage.

Eigen risico
De zorg die wij leveren, telt mee voor het verplichte eigen risico. Iedereen in Nederland betaalt in 2023 de eerste € 385,- die per kalender jaar aan zorgkosten worden gemaakt aan zijn of haar zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Als u voor een hoger eigen risico heeft gekozen, dan betaald u een het hogere bedrag terug aan uw zorgverzekeraar.

Meer over het Zorgprestatiemodel