Hoe ziet een behandeling bij RUICH eruit?

Aanmelding
Als u in overleg met uw huisarts kiest voor behandeling bij RUICH, dan stuurt deze een verwijsbrief naar ons toe om u aan te melden. Zodra de verwijsbrief bij ons binnen is, ontvangt u via ons secretariaat een digitale vragenlijst. Als na het invullen van de vragenlijst blijkt dat wij de meest geschikte plek voor u zijn, plant ons secretariaat samen met u een datum voor de intake.
Intake
Tijdens deze intake willen wij met u - in één of meerdere gesprekken - een goed beeld krijgen van uw problematiek en klachten, uw hulpvraag, uw eerdere contacten met hulpverleners en uw levensgeschiedenis. Ook uw omgeving is daarbij van groot belang. Daarom betrekken we, indien gewenst, uw familie en naasten bij uw behandeling en is er aandacht voor ouderschap. Als alles duidelijk is krijgt u van ons een behandeladvies.
Behandeladvies
In het adviesgesprek bespreekt u samen met uw behandelaar uw klachten, de voorlopige diagnose en het behandelplan. Als u het met elkaar eens bent, dan start de behandeling. We plannen samen een aantal behandelafspraken en evaluatie momenten in. We informeren uw huisarts (of andere verwijzer).
Start behandeling
Tijdens uw eerste behandelafspraak maakt u samen met uw (regie)behandelaar een behandeplan. In dit plan staat wat uw zorgvraag is, aan welke doelen u wilt gaan werken en welke behandeling u gaat volgen. Ook bespreken we hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. Er zijn veel soorten behandelvormen. Afhankelijk van uw klachten bespreekt u met uw behandelaar welke vormen voor u geschikt kunnen zijn. Groepsbehandeling, online behandeling, individuele gesprekken of een een combinatie hiervan, samen kijken we wat passend is.
Evaluatie: stilstaan bij uw herstel
We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. Tijdens uw behandeling bekijken we regelmatig of uw klachten verminderen en of u tevreden bent. Uw behandelaar stuurt u tijdens de behandeling meerdere keren vragenlijsten toe. Deze bekijkt u samen tijdens de evalutie momenten. Als het nodig is, passen we uw behandeling aan en plannen we vervolg afspraken in. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig.
Afsluiting
Vinden u en uw behandelaar u voldoende herstelt bent ? Dan sluiten we de behandeling af. We kijken samen of u weer zonder hulp verder kunt of dat er nog nazorg nodig is. Na het afronden van uw behandeling ontvangt uw huisarts een afsluitende brief van ons.
Online zorg
Tijdens de intake fase en uw verdere behandeling bij RUICH, krijgt u toegang uw eigen persoonlijke behandelomgeving: Ruich GGZ portal Dit is een persoonlijke, beveiligde online portal. Via deze persoonlijke website, kunt u persoonlijke documenten inzien wanneer u wilt. U kunt bijvoorbeeld uw behandelplan lezen, uw afspraken bekijken, vragenlijsten invullen ter voorbereiding op een afspraken, of berichten uitwisselen met uw behandelaar.
Online behandelen
Online behandelen, ook wel e-health genoemd, staat voor zorg via het internet. Samen met uw behandelaar bekijkt u welke mogelijkheden er voor u zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld kant en klare behandelmodules volgen via uw eigen cliënt portal. U kunt hier ook dagboeken bijhouden, oefeningen doen en educatie bekijken. Er zijn ook steeds meer apps die u ondersteunen tijdens uw behandeling en op weg naar uw herstel. Tijdens uw advies gesprek of gedurende uw behandeling zoeken we samen naar passende oplossingen.