Aanmelden

RUICH mentale zorg wil patiënten snel passende hulp bieden. U kunt uw patiënt naar RUICH mentale zorg verwijzen via Zorgdomein. Bent u niet aangesloten bij ZorgDomein? Bel of mail ons dan en geef de verwijsbrief aan de patiënt mee.

Wij bieden zorg in zowel de Basis als de Specialistische GGZ voor een breed scala aan psychische klachten.
Basis GGZ (BGGZ): psychologische hulp voor lichte tot matige psychische klachten. De duur van deze behandeling is kort tot middellang, 5 tot 12 sessies
De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.
Wachttijden
Onze wachttijden zijn terug te vinden op onze site. De vermelde wachttijden zijn een inschatting voor patiënten die zich nieuw aanmelden. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Wij proberen de wachttijden zo actueel mogelijk weer te geven. Door grote toeloop van aanmeldingen kunnen er snel veranderingen zijn in wachttijd. Ook kan het voorkomen dat wij wel een passend behandelaanbod hebben maar geen passende termijn voor uw patient.
Uitgebreide screening
Wij willen snel en zorgvuldig bekijken of behandeling binnen RUICH mentale zorg passend lijkt. Daarom vragen wij alle patiënten bij aanmelding een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Eventueel aangevuld met een telefonische pre-intake. Wij kunnen daardoor snel beoordelen of een verwijzing passend is en voorkomen hiermee dat uw patiënt onnodig op onze wachtlijst voor aanmelding blijft staan.

U kunt ook gebruik maken van ons wekelijkse telefonisich spreekuur.
Telefonisch spreekuur voor verwijzers
Elke woensdag van 12.00 uur tot 13:00 uur is onze psychiater telefonisch beschikbaar via 077 7201969
Dit spreekuur is voor huisartsen en andere verwijzers. U kunt afstemmen over de patiënten die u zou willen verwijzen. Het gaat om een korte, voorlopige inschatting of wij een geschikt behandelaanbod voorhanden hebben.

Wat doen we niet?

  • patiënten jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar
  • patiënten met dementie
  • Als er sprake is van voornamelijk verslavingsproblematiek
  • Als er sprake is van ernstige agressie of gedrag dat leidt tot strafbare feiten
  • Als je patiënt lijdt aan voornamelijk psychoses
  • Als er sprake is van ernstige eetproblematiek, zoals anorexia
  • Als patiënt een IQ heeft van onder de 70