Kwaliteit

Onze werkwijze en verantwoordlijkheden hebben wij vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut. De zorg aan cliënten wordt geboden door medewerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond. In deze statuten worden de kaders aangegeven waarbinnen de zorg wordt verleend.

Cliënttevredenheid

Het rapportcijfer van onze cliënten over de behandeling in 2023 was gemiddeld een 8.7. We zijn blij met opnieuw een groei, van 8,4 in 2021 naar 8,6 in 2022, naar een 8,7 in 2023. In 2024 gaat onze aandacht speciaal naar het onder de aandacht van informatie cliëntorganisaties en zelfhulpgroepen.
Cijfers 2023
Gemiddeld postitief beantwoord:
Bejegening 96
Bereikbaarheid behandelaaar 93
Informatie behandeling 88
Informatie clientorganisaties/zelfhulpgroepen 72
Samen beslissen 93
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 86
Uitvoering behandeling 86
Informatie over vragenlijsten 83
Informatie over medicatie 91
Rapportcijfer 8,7

We meten de beoordeling van onze behandelingen onder andere door middel van een vragenlijst, de CQI. De CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Hoe gaat het invullen van de vragenlijsten in zijn werk? U krijgt een berichtje via e-mail dat er een vragenlijst in uw client portal klaar staat.
Zorgkaart Nederland
Wij vragen onze clienten om een beoordeling achter te laten op Zorgkaart Nederland. In 2022 kregen we een gemiddelde waardering van 9,4.