mentale zorg

informatie voor cliënten

Werkwijze

RUICH Mentale Zorg is er specifiek op gericht om de psychische problematiek in kaart te brengen en te verhelpen.

Eenmaal aangemeld komt u in individuele begeleiding waarbij de psycholoog met aandacht en respect gaat kijken naar een op het individu toegesneden behandeling.

Deze kan, afhankelijk van de klachten, mogelijkheden en wensen, zowel cognitief- gedragstherapeutisch geënt zijn als ook meer inzoomen op persoonlijke ervaringen en levensgeschiedenis; waardoor er een meer inzicht gevend en zelfreflectief behandelmodel ontstaat.

Onze zorg begint bij de leeftijdsgrens van 18 jaar. Voor behandeling van kinderen van jongere leeftijd dient contact te worden opgenomen met gespecialiseerde zorg.