mentale zorg

informatie voor cliënten

Niet-gecontracteerde zorg

RUICH heeft niet met alle zorgverzekeraar een contract afgesloten. Wanneer u verzekerd bent bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar ontvangt u altijd zelf onze factuur. Met deze factuur kunt u verzekerde zorg declareren bij de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van het traject verzekerd was. De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2021 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-.

Zorgverzekeringen zijn in te delen in natura-, restitutie- en combinatiepolissen. Bij een naturapolis dient u zorg af te nemen in “natura” bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Gaat u toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan krijgt u een lagere vergoeding (tussen 50 en 80%). Bij een restitutiepolis heeft u een vrije keuze. Ook wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat ontvangt u een volledige of vrijwel volledige vergoeding. Soms is dat 100% van het wettelijk vastgestelde tarief en soms is dat een door uw zorgverzekeraar vastgesteld “marktconform” tarief. Verder zijn er combinatiepolissen waarbij de vrije keuze beperkt is tot een aantal zorgsoorten. Informatie over vergoedingen en voorwaarden zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft afgesloten met RUICH, adviseren we u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar wat zij eventueel wel van onze zorg vergoeden.