mentale zorg

informatie voor cliënten

Hoeveel kost uw behandeling?

Als u zich aanmeldt bij de RUICH is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoelang de behandeling gaat duren. Vooraf is daarom meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel (de zorgprestatie) van de behandeling is door de overheid een maximale tarief bepaald.
  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk
In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximale tarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
    Als u de tarievenzoeker gebruikt, maak dan de volgende keuzes:
  • Setting – Wij leveren zorg binnen Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair en Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
  • Beroepscategorie - Binnen ons team zijn (bijna) alle beroepscategorieën vertegenwoordigd
  • Consulttype - Uw behandeling start altijd met het consult type diagnostiek en zal daarna overgaan naar behandeling
  • Tijdsduur – De duur van de gesprekken is afhankelijk van uw hulpvraag

De behandeling bij RUICH wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Ruich Mentale zorg heeft met veelal alle verzekeraars een contract afgesloten. Wanneer u niet verzekerd bent bij een van onze contractpartners, komt u ook in aanmerking voor vergoeding maar dan meestal een lager percentage.

Lijst contractpartners 2022

Eigen risico

Iedereen in Nederland betaalt in 2022 de eerste € 385,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan zijn of haar zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering.

Het Zorgprestatiemodel en uw eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel in. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor uw eigen risico. Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico.

Meer over het Zorgprestatiemodel