mentale zorg

informatie voor cliënten

Het Zorgprestatiemodel

Veranderingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel in. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt berekend en vergoed.

Voordelen voor u als client

De nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar is begrijpelijker. U ziet per maand wanneer een zorgprestatie is geleverd, wie dit heeft gedaan en wat het heeft gekost.

Mogelijk nadeel

Het Zorgprestatiemodel kan nadelige gevolgen hebben voor uw eigen risico. Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico.

Bekijk rekenvoorbeelden

Tips

  • Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar om samen te bekijken wat de stand van zaken is over uw eigen risico in 2021. Zij kunnen u precies vertellen hoeveel u al van uw eigen risico verbruikt heeft. Veel zorgverzekeraars bieden een betalingsregeling voor het eigen risico
  • Heeft u gekozen voor een hoger vrijwillig eigen risico en verwacht u volgend jaar GGZ-behandelingen nodig te hebben? Dan raden wij u aan om uw eigen risico naar € 385 te verlagen vanaf 2022. Zo voorkom u dat u meer dan € 385 per kalenderjaar betaalt