mentale zorg

Basis GGZ informatie voor cliënten

RUICH Basis GGZ (BGGZ)

De Basis GGZ is er voor mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten. Door op tijd in te grijpen voorkomt u dat uw psychische klachten erger worden.

Snel toegankelijk, voor iedereen

Psychologische zorg in de basis ggz is toegankelijk voor iedereen mits er een verwijzing is van uw huisarts en er sprake of een vermoeden van een psychische stoornis is. Soms gebeurt het dat tijdens uw intake gesprek blijkt dat u een intensievere behandeling nodig heeft. Wij kunnen u dan snel intern doorverwijzen naar onze afdeling Specialistische GGZ.

Kortdurend, concreet en praktisch

Een behandeling in de basis GGZ heeft een korte doorlooptijd. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan de behandeling variëren in lengte van 3 tot 10 gesprekken. Wij streven naar een kortdurende, klachtgerichte behandeling waarbij uw wensen en doelen centraal staan.

Uw eigen client portal

U krijgt tijdens uw behandeling de beschikking over uw eigen persoonlijke behandelomgeving. Via ruich.ggzportal.nl kunt u zelf actief aan de slag met bijvoorbeeld:
  • het invullen van vragenlijsten
  • bekijken van educatie
  • online behandelmodules
  • oefeningen klaargezet door uw behandelaar
  • het bijhouden van een dagboek
  • Hoe ziet de behandeling eruit?

    In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. Uw behandelaar stelt de voorlopige diagnose en bekijkt samen u met welke behandelvorm voor uw klachten het beste geschikt is. Ook uw omgeving is daarbij van groot belang. Daarom betrekken we, indien gewenst, uw familie en naasten bij uw behandeling en is er aandacht voor ouderschap. In de behandeling werkt u vervolgens samen praktisch en probleemgericht aan een oplossing.