mentale zorg

informatie voor cliënten

RUICH Basis GGZ (BGGZ)

De Basis GGZ is er voor mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten. Door op tijd in te grijpen voorkomt u dat uw psychische klachten erger worden.

Snel toegankelijk, voor iedereen

Psychologische zorg in de basis ggz is toegankelijk voor iedereen mits er een verwijzing is van uw huisarts en er sprake of een vermoeden van een psychische stoornis is. Er is geen wachtlijst dus u wordt snel geholpen. Soms gebeurt het dat onze psychiater u doorverwijst naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld wanneer u een intensievere behandeling nodig heeft. Wij kunnen u dan snel intern doorverwijzen onze specialistische GGZ.

Kortdurend, concreet en praktisch

Een behandeling in de basis GGZ heeft een korte doorlooptijd. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan de behandeling variëren in lengte (3 tot 10 gesprekken) eventueel ondersteund door e-health. Wij streven naar een kortdurende, klachtgerichte behandeling waarbij uw wensen en doelen centraal staan.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. Uw behandelaar stelt de voorlopige diagnose en bekijkt samen u met welke behandelvorm voor uw klachten het beste geschikt is. In de behandeling werkt u vervolgens samen praktisch en probleemgericht aan een oplossing.