mentale zorg

Basis GGZ informatie voor cliënten

Werkwijze

Als uw klachten niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor een behandeling in de Basis GGZ.

Aanmelding

Als u samen met uw huisarts kiest voor een behandeling bij RUICH, dan stuurt deze een verwijsbrief naar ons toe om u aan te melden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en plannen samen een eerste afspraak in, het intake gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek, vragen wij u een of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Het intake gesprek

Tijdens de intake willen we met u een goed beeld krijgen van uw problematiek en klachten, uw hulpvraag, uw eerdere contacten met hulpverleners en uw levensgeschiedenis. Ook uw omgeving is daarbij van groot belang. Daarom betrekken we, indien gewenst, uw familie en naasten bij uw behandeling en is er aandacht voor ouderschap.

Het behandelplan

Na de intake krijgt uw van ons een behandeladvies. Samen met uw behandelaar bespreekt u uw hulpvraag en de doelstellingen van uw behandeling en wordt er een behandelplan opgesteld. Als u akkoord bent met uw behandeplan, starten we de behandeling. Tussentijds bekijkt u regelmatig samen met uw behandelaar of de doelstellingen in uw behandelplan ook behaald worden.

Afsluiten van de behandeling

Voor het afsluiten van uw behandeling kijken we samen terug en bepalen we hoe ver u vooruit bent gegaan. Soms is na uw behandeling nog een vorm van nazorg of behandeling nodig. Dit wordt samen met u bekeken. Na het afronden van de behandeling ontvangt uw huisarts een afsluitende brief van ons.