over RUICH

Disclaimer

RUICH B.V. heeft deze website zorgvuldig samengesteld. RUICH B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. RUICH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.


De gefotografeerde mensen in het op de website gebruikte beeldmateriaal, hebben geen enkele relatie met RUICH B.V.