over RUICH

Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd (specialistische GGZ en generalistische basis GGZ).

Aanmeldwachttijd
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden.

Behandelwachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment na het eerste intakegesprek en de start van de daadwerkelijke behandeling. Deze wachttijd kan ontstaan doordat na het eerste intakegesprek eventueel nog onderzoek gedaan moet worden. Of dat u moet wachten tot er plaats is voor een specifieke behandelvorm, die voor u geschikt is. Deze wachttijd kan dus per persoon verschillen.

 Specialistische GGZ

   Uw zorgverzekeraar valt onder de groep VGZ, DSW , Caresq, ASR of Achmea  Uw zorgverzekeraar valt onder de CZ groep 
 type zorgvraag  aanmelding  behandeling  aanmelding  behandeling
 ADHD  6  4 44 6
 Angst  6  4 44 6
 Bipolair  6  4 44 6
 Depressie  6     4 44   6
 Persoonlijkheid  44  6 44 6
 Autisme  6    4 44  6
 Overig  6   4 44  6
         

 Basis GGZ

   Uw zorgverzekeraar valt onder de groep VGZ, DSW , Caresq, ASR of Achmea  Uw zorgverzekeraar valt onder de CZ groep 
   20  4 44  4

Per 2-2-2021

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).