over RUICH

Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd (specialistische GGZ en generalistische basis GGZ).

Aanmeldwachttijd
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden.

Behandelwachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment na het eerste intakegesprek en de start van de daadwerkelijke behandeling. Deze wachttijd kan ontstaan doordat na het eerste intakegesprek eventueel nog onderzoek gedaan moet worden. Of dat u moet wachten tot er plaats is voor een specifieke behandelvorm, die voor u geschikt is. Deze wachttijd kan dus per persoon verschillen.

 Specialistische GGZ

   
 type zorgvraag  aanmelding  behandeling
 ADHD  4  4
 Angst  4  4
 Bipolair  4  4
 Depressie  4     4
 Persoonlijkheid  4  12
 Autisme  4    4
 Overig  4   4
     

Basis GGZ

Aanmeldwachttijd:
4

Behandelwachttijd:
2 - 4 weken

Per 10-10-2020

Aanmeldstop tot 31-12-2020 voor clienten met de volgende zorgverzekeringen

  • Achmea groep: Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, IAK , Aevitae, De Friesland, Kiemer
  • CZ-Groep: CZ, DeltaLloyd, en OHRA
Helaas geldt zowel voor de basis GGZ als de specialistische GGZ een aanmeldstop voor voor 2020 voor bovenstaande verzekeringen. RUICH mentale zorg maakt elk jaar een afspraak met de zorgverzekeraars over het maximale bedrag aan GGZ zorg dat wij per verzekeraar mogen besteden. Helaas is dat budget voor 2020 op.

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).