over RUICH

Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de aanmeldwachttijd en behandelwachttijd.

Aanmeldwachttijd
De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden.

Behandelwachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment na het eerste intakegesprek en de start van de daadwerkelijke behandeling. Deze wachttijd kan ontstaan doordat na het eerste intakegesprek eventueel nog onderzoek gedaan moet worden. Of dat u moet wachten tot er plaats is voor een specifieke behandelvorm, die voor u geschikt is. Deze wachttijd kan dus per persoon verschillen.

 Specialistische GGZ

Zorgvraag Aanmelding Behandeling
ADHD 4wk 10 wk
Angst 4 wk 10 wk
Bipolair 4 wk 10 wk
Depressie 4 wk 10 wk
Persoonlijkheid voorlopige aanmeldstop nvt
Autisme voorlopige aanmeldstop nvt
Overig 4 wk 10 wk

 Basis GGZ

Zorgvraag Aanmelding Behandeling
ADHD 4 wk 10 wk
Angst 4 wk 10 wk
Bipolair 4 wk 10 wk
Depressie 4 wk 10 wk
Persoonlijkheid voorlopige aanmeldstop nvt
Autisme voorlopige aanmeldstop nvt
Overig 4 wk 10 wk

Voor cliënten die zijn verzekerd bij de zorgverzekeringen van CZ, geldt voor alle bovengenoemde diagnoses een aanmeldwachttijd van 12 weken. Dit is voor zowel de BGGZ als de SGGZ. Ook voor CZ verzekerden geldt een voorlopige aanmeldstop voor Persoonlijkheid en Autisme.

De vermelde wachttijden zijn een inschatting voor cliënten die zich nieuw aanmelden. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke behandelvraag of als u graag door een bepaalde hulpverlener gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn als er eerder een behandelplek vrij komt. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).

12 augustus 2022