over RUICH

Visie

RUICH is ontstaan vanuit de vraag en behoeften van haar cliënten en daardoor uniek in zijn aanpak: een combinatie van psychische zorg met sociaal maatschappelijke interventies.
Medio 2012 is RUICH uitgegroeid tot een Zorginstelling voor begeleiding en behandeling vanuit de GGZ, AWBZ en WMO.

Het netwerk van RUICH spreidt zich uit van basiszorg tot werkgevers, inclusief alle instanties en organisaties met een specifieke deskundigheid.

De visie van RUICH op verandering, gezondheid en werk is sterk verankerd in het idee dat mensen pas in staat zijn om op effectieve wijze vorm te geven aan hun eigen leven wanneer er in voldoende mate sprake is van een stevige basis.

Verandering is lastig voor mensen. Wanneer er sprake is van  psychische klachten, een hectische thuissituatie, geldgebrek,  familiaire spanningen enzovoorts, dan zijn initiatieven van instanties vaak ineffectief. Andere zaken zijn zo dominant dat impulsen van buiten niet worden opgepikt en niet worden verwerkt vanwege het ontbreken van een regiehouder. Om goede zorg te leveren zullen alle aspecten, gefaseerd en afgestemd, aandacht moeten krijgen en naar behoren worden opgepakt vanuit de daarvoor beschikbare middelen en voorzieningen, gecoördineerd vanuit één regiehouder.