over RUICH

Kwaliteit

Onze werkwijze en verantwoordlijkheden hebben wij vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut. De zorg aan cliënten wordt geboden door medewerkers met een verschillende disciplinaire achtergrond. In deze statuten worden de kaders aangegeven waarbinnen de zorg wordt verleend.

Als zorginstelling valt RUICH mentale zorg onder de WNT en voldoet aan aan wettelijke verplichting door de WNT op de website openbaar te maken.

WNT-verantwoording : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,