werken bij RUICH

Wat kunt u doen als u (on)tevreden bent over uw behandeling bij RUICH ?

Het kan gebeuren dat u toch niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding bij RUICH . Wij nodigen u uit om uw mening te geven en te klagen als u ontevreden over ons bent.

Heeft u een klacht, dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:
1. Het is raadzaam de klacht eerst te bespreken met uw behandelaar / begeleider . Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing. Levert dit gesprek niet voldoende op, dan kan ook een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar worden aangevraagd.
2. Als bovengenoemde stap onvoldoende resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met een externe klachtencommissie. RUICH is aangesloten bij
Stichting ECKG. Uw klacht wordt onafhankelijk behandeld.