werken bij RUICH

Wat kunt u doen als u (on)tevreden bent over uw behandeling bij RUICH ?

Het kan gebeuren dat u toch niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding bij RUICH . Wij nodigen u uit om uw mening te geven en te klagen als u ontevreden over ons bent.

U heeft een klacht

Bespreek uw klacht eerst met uw behandelaar / begeleider. Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing. Levert dit gesprek niet voldoende op, dan kan ook een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar worden aangevraagd.

Klachtenfunctionaris

Als stap 1 onvoldoende resultaat oplevert, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfucntionaris. RUICH mentale zorg maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenfucntionaris van Quasir De klachtencommisaris staat u bij met advies en het formuleren van uw klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Contactgegevens: telefoonnummer 06 484455388 (ma t/ vr van 9.00 tot 17.00 uur), klachtencommissaris Quasir.

Meer lezen? Bekijk de flyer

Geschilleninstantie Zorggeschil

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil. U betaalt 50 euro klachtengeld. Geschilleninstantie Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal 500 euro in de proceskosten. Geschilleninstantie Zorggeschil kan u een schadeclaim toekennen van maximaal 25000 euro. Als u niet tevreden bent met de uitspraak van Geschilleninstantie Zorggeschil kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek tot vernietiging indienen bij de Kantonrechter.

Meer lezen? Bekijk de flyer