over RUICH

Cliënttevredenheid

RUICH mentale zorg hecht veel waarde aan de mening van de cliënt. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kan RUICH zich verbeteren. RUICH mentale zorg maakt gebruik van de verkorte, landelijk ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid, namelijk de CQI-k (Consumer Quality Index). Wanneer de behandeling klaar is, krijgt de cliënt een vragenlijst toegestuurd. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. We onderzoeken of cliënten tevreden zijn over het behandelplan, de behandelaar en de locatie. Die feedback is voor ons belangrijk. Zo kunnen wij eventuele knelpunten snel verbeteren. Resultaat Verder maken wij gebruik van psychologische vragenlijsten om op een objectieve manier te beoordelen of de behandeling op het juiste spoor zit en om te kunnen meten wat de effecten van de behandeling zijn. Wij vragen de cliënt bij start, aan het einde en soms ook tijdens de behandeling deze lijsten in te vullen.

Hoe gaat het invullen van de vragenlijsten in zijn werk?
Via e-mail ontvangt de cliënt een link naar de vragenlijsten. Zo kan hij deze thuis online invullen. Voor degenen die geen computer hebben of die het niet prettig vinden om met een beeldscherm te werken, hebben wij ook een papieren exemplaar.
Hebt u vragen over de vragenlijsten? Uw behandelaar bespreekt ze graag met u.