over RUICH

Cliënttevredenheid 2021

In 2020 kreeg RUICH als rapport cijfer een 8,4. Wij waren erg tevreden met de resultaten van 2020. Toch liet deze score ruimte voor verbetering. In 2021 zien we een rapportcijfer van 8,6.

Samen beslissen

We zijn zeer tevreden met de hoge scores voor “Samen beslissen”. Een goede behandeling doe je samen.
Ons behandelteam heeft in 2020 samen met de cliënten veel aandacht besteed aan het thema. En dat is terug te zien in een mooie stijging van 7,9 naar 9,1.
Op het onderdeel "Uitvoering behandeling" scoren we al jaren goed en zien we een stabiel stijgende lijn van 8,2 in 2019, 8,4 in 2020 naar een 8,6 in 2021.
In 2022 gaat we ons samen inzetten voor het thema “Informatie over cliëntenorganisaties en zelfhulpgroepen”.

Cijfers 2021

Schaal Gemiddeld (%)postief beantwoord
Bejegening 96
Bereikbaarheid behandelaar 94
Informatie behandeling 88
Informatie cliëntorganisaties en zelfhulpgroepen 69
Samen beslissen 91
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 83
Uitvoering behandeling 86
Informatie over medicatie 88
Informatie over vragenlijsten 83
Rapportcijfer 86

* In 2021 werden 544 lijsten klaargezet en 360 voltooid, dat is een respons van 66%

RUICH mentale zorg hecht veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kan RUICH zich verbeteren. RUICH mentale zorg maakt gebruik van de verkorte, landelijk ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid, namelijk de CQI-k (Consumer Quality Index). Wanneer uw behandeling klaar is, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. We onderzoeken of cliënten tevreden zijn over het behandelplan, de behandelaar en de locatie. Die feedback is voor ons belangrijk. Zo kunnen wij eventuele knelpunten snel verbeteren. Verder maken wij gebruik van psychologische vragenlijsten om op een objectieve manier te beoordelen of de behandeling op het juiste spoor zit en om te kunnen meten wat de effecten van de behandeling zijn. Wij vragen u bij start, aan het einde en tijdens de behandeling deze lijsten in te vullen.

Hoe gaat het invullen van de vragenlijsten in zijn werk?
U krijgt via uw behandelaar bericht dat er een vragenlijst in uw client portal klaar staat.