over RUICH

WNT-veranwoording

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van functionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

Als zorginstelling valt RUICH mentale zorg onder de WNT en voldoet aan aan wettelijke verplichting door de WNT op de website openbaar te maken.

WNT-verantwoording : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,